คลังตอบแล้ว ‘ช้อปดีมีคืน’ – ‘คนละครึ่งเฟส 6’ จะมีไหม

คลังตอบแล้ว ‘ช้อปดีมีคืน’ – ‘คนละครึ่งเฟส 6’ จะมีไหม

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ แต่ละกระทรวงได้เตรียมมาตรการเพื่อเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2565 โดยในส่วนของกระทรวงการคลังนั้น ทางนาย อาคม เติพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคงจะเรียกทาง ปลัดกระทรวงการคลังและสศค.เข้าหารือในประเด็นดังกล่าวในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอให้มีการนำมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” มาใช้อีกครั้งหรือไม่ ทางกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไว้

นายพรชัย ปฏิเสธข่าว คนละครึ่งเฟส 6 ระบุว่า 

กระทรวงการคลังยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว ตอนนี้ คนละครึ่งเฟส 5 แจกเงิน 800 บาท ยังใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้ถึง 30 ตุลาคม 2565คนละครึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูและลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน โดย ณ วันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา คนละครึ่งเฟส 5 มียอดใช้จ่ายรวม 3.43 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายของประชาชน 1.75 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการใช้จ่าย 51% และรัฐบาลใช้จ่าย 1.68 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการใช้จ่าย 49% จากจำนวนผู้ใช้จ่าย 24.02 ล้านคน ทั้งนี้ ในจำนวนนี้ มีคนใช้จ่ายเต็มวงเงิน 800 บาทแล้ว 8.75 ล้านคน หรือ 36% ของผู้มีสิทธิ์

นายพรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่า คาดว่า จะขยายตัวตามเป้าหมายที่ 3-3.5% ต่อปี โดยการท่องเที่ยวที่เข้ามาเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านคน จะช่วยให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่ 8-10 ล้านคนต่อปี

เศรษฐกิจปี 2566 ก็คาดว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ และทำให้มีเงินตราต่างประเทศเข้ามามากขึ้น

นายพรชัย กล่าวนายพรชัย กล่าวว่า อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจในปี 2565 และปี 2566 อีกครั้ง ทั้งนี้ ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ว่า จะขยายตัวได้ 2.8% ต่อปี ส่วนปี 2566 มองไว้ขยายตัวที่ 3.7% ต่อปี

คนผ่อนรถต้องรู้ กฎหมายใหม่ เช่าซื้อรถยนต์ ต้องคิดดอกเบี้ยลดต้น-ลดดอก มีผล ม.ค. 66

คนผ่อนรถต้องรู้ หยุดไฟแนนซ์รถเอาเปรียบ ดอกเบี้ยรถใหม่ เริ่มบังคับใช้ 11 มกราคม 2565  เช่าซื้อรถยนต์ ต้องคิดดอกเบี้ยลดต้น-ลดดอก หากปิดบัญชีต้องได้ส่วนลดดอกเบี้ย วันนี้ 17 ต.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ฉบับใหม่ ให้คิดดอกเบี้ยแบบ “ลดต้น ลดดอก” 

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์คิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี หรือ Effective Interest Rate แบบลดต้นลดดอก

วิธีคิดดอกเบี้ยแบบใหม่นี้ จะคิดจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด จากเดิมที่คิดดอกเบี้ยแบบ flat rate หรือเงินต้นคงที่ ทำให้ภาระการผ่อนของผู้เช่าซืัอรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ลดลงแล้ว กฎหมายการคิดดอกเบี้ยการผ่อนงวดรถนี้จะมีผลในอีก 90 วันนับตั้งแต่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือประมาณวันที่ 11 มกราคม 2565

คำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate)

ในตอนหนึ่งของประกาศระบุไว้ว่ากรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกลไกตลาดโดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ดังนี้

กรณีรถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบต่อปี

กรณีรถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี

กรณีรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบสามต่อปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจปรับเปลี่ยน ดอกเบี้ยรถยนต์ลดต้นลดดอก ให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุกสามปี

วิธีคำนวณจำนวนเงินค่าเช่าซื้อ จำนวนค่าเช่าซื้อ จำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ และจำนวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระในแต่ละงวด

กรณีที่ผู้เช่าซื้อ หรือผู้กู้ จะขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในครั้งเดียว เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ โดยไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ประกอบการให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ ตามขั้นบันไดดังนี้

1.กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

2.กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

3.กรณีชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า